Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Statybos techniniame reglamente nurodyta žemiausia leidžiama energinio naudingumo klasė naujai statomiems pastatams, pagal leidimo statyti išdavimo arba statybos darbų pradžios datą:

  • Po 2006 m. sausio 4 d. – C
  • Po 2014 m. sausio 1 d. – B
  • Po 2016 m. lapkričio 1 d. – A
  • Po 2018 m. sausio 1 d. – A+
  • Po 2021 m. sausio 1 d. – A++

Statybos techniniame reglamente nurodyta žemiausia leidžiama energinio naudingumo klasė rekonstruojamiems pastatams, palgal leidimo rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), remontuoti išdavimo arba statybos darbų pradžios datą:

  • Iki 2014 m. sausio 1 d. – D
  • Po 2014 m. sausio 1 d. – C


Pastatų energinį sertifikavimą atliekame visoje Lietuvoje

Bendradarbiaujame su šiais atestuotais pastatų energinio naudingumo sertifikavimo specialistais.