Inžinerinio triukšmo matavimai

Inžinerinio triukšmo matavimai atliekami nuo šių triukšmo šaltinių:

 • Ventiliatorių;
 • Rekuperatorių;
 • Liftų;
 • Vandens šildytuvų, siurblių, kitos triukšmingos pagalbinės įrangos;
 • Šiukšlių vamzdžio;
 • Garažų vartų;
 • Šaldymo ir šildymo įrengimų;
 • Praustuvų, vonios, dušo, vandens čiaupo, unitazo, vandens sistemų skleidžiami garsų;
 • Kitų inžinerinių įrenginių.

Pagal standartą LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas“ išmatuojami inžinerinių įrenginių skleidžiami garso lygiai. Užsakovui pageidaujant įvertinamas patalpos aidas turintis įtakos galutinio rezultato dydžiui.Autotransporto ir pramoninio triukšmo matavimai

Matavimai atliekami pagal standartą LST ISO 1996-2:2008, LST ISO 1996-2:2008/P:2010 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis.Darbo vietų fizikiniai matavimai (apšvieta, mikroklimatas, triukšmas)

Matavimai atliekami pagal šiuos standartus arba higienos normas:

 • LST ISO 9612:2009 „Akustika. Darbo vietų triukšmo ekspozicijos nustatymas. Ekspertinis metodas“;
 • HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;
 • HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“.

Šie matavimai taikomi bet kuriai darbuotojų veiklai, bet kurios ekonominės veiklos rūšies įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, jų darbo vietose, kur darbuotojams kyla ar gali kilti sukeliama sveikatos pakenkimo rizika. Darbdavys turi atsižvelgti į profesinės rizikos įvertinimo rezultatus ir imtis atitinkamų priemonių keliamai rizikai šalinti ar mažinti.Aplinkos sąlygų matavimai (apšvieta, mikroklimatas)

Matavimai atliekami pagal šias higienos normas:

 • HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;
 • HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.

Šie matavimai atliekami norint vertinant daugiabučių, gyvenamųjų namų, gyvenamųjų patalpų, visuomeninės paskirties patalpų mikroklimatą, apšvietą.