Akredituoti bandymai

Bandymo pavadinimas Bandymo metu tikrinama charakteristika Standartas arba norminis dokumentas, nustatantis bandymo metodą
Natūrinis vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo matavimas Standartizuotas garso lygių skirtumas DnT,w;
Tariamasis garso sumažėjimo koeficientas R'W
LST EN ISO 16283-1:2014 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“;
LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo daliu garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
Natūrinis grindų smūgio garso izoliavimo matavimas Normuotos smūgio garso slėgio lygis L'n,w LST EN ISO 16283-2:2016 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smūgio garso izoliacija“;
LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas“.
Natūrinis fasado ir jo dalių ore sklindančio garso izoliavimo matavimas Standartizuotas garso lygių skirtumas Dls,2m,nT,w LST EN ISO 16283-3:2016 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 3 dalis. Fasadų izoliavimas nuo garso“;
LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
Patalpų aidėjimo trukmės matavimas Aidėjimo trukmė T60 LST EN ISO 3382-2:2008; LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė“.
Pastato sandarumo matavimas Oro pasikeitimo rodiklis n50;
Srautas per paviršiaus plotą qE50;
Oro srauto eksponentė n
LST EN ISO 9972:2015 “Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas”.
Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus garso slėgio lygis;
A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus normuotas garso slėgio lygis;
A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus standartizuotas garso slėgio lygis
LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas“.
Aplinkos akustinio triukšmo matavimas Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis;
Maksimalus garso slėgio lygis
Garso ekspozicijos lygis
N procentų viršijantis lygis
Ldvn ir jo dedamosios Ldienos, Lvakaro, Lnakties
LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas“.
Darbo vietų triukšmo matavimas Garso ekspozicijos lygis;
Ekvivalentinis garso slegio lygis;
Didžiausias (akimirkinis) garso slėgio lygis
LST ISO 9612:2009 „Akustika. Darbo vietų triukšmo ekspozicijos nustatymas. Ekspertinis metodas“.
Dirbtinio darbo vietų apšvietimo matavimas Apšvieta HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietu apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribines vertes ir bendrieji matavimo reikalavimai“.
Darbo, gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų šiluminės aplinkos matavimas Oro temperatūra;
Santykinis oro drėgnis;
Oro judėjimo greitis
HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šilumine aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“;
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeniniu pastatų patalpų mikroklimatas“.