Pastato sandarumo matavimo tikslas

Matavimo metu įvertinamas pastato sandarumo lygis ir aptinkamos nesandarios vietos. Pastatai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, nebūtų viršijamos statybos techniniame reglamente nurodytos oro apykaitos vertės.Sandarumo reikalavimai pastatams arba jų dalims

Didžiausia leidžiama oro apykaitos vertė n50 gyvenamosios, administracinės, mokslo, gydymo paskirties pastatams:

  • C energinio naudingumo klasė – 2,0 kartai per valandą;
  • B energinio naudingumo klasė – 1,5 karto per valandą;
  • A energinio naudingumo klasė – 1,0 kartas per valandą;
  • A+ ir A++ energinio naudingumo klasės – 0,6 karto per valandą.

Didžiausia leidžiama oro apykaitos vertė n50 maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kitų paskirčių pastatams:

  • C ir B energinio naudingumo klasės – 2,0 kartai per valandą;
  • A energinio naudingumo klasė – 1,5 karto per valandą;
  • A+ ir A++ energinio naudingumo klasės – 1,0 kartas per valandą.


Pastato sandarumo matavimo nauda

Matavimo metu nustatomos tikslios nesandarios pastato vietos, teikiamos profesionalios konsultacijos. Nustatomas langų sandarumas ir montavimo kokybė, stogo sandarumas, kitų pastato vietų sandarumas.

A ir aukštesnės energetinio naudingumo klasės pastatams sandarumo matavimai yra privalomi.Pastato sandarumo matavimai atliekami vadovaujantis:

LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas“.

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“.